Mediace

Kurz na míru

Základní info

Cílem organizační změny je především zvýšení efektivity a produktivity práce. Často se ale stává, že změna implementovaná vedením společnosti není průběžně dostatečně komunikována a prodiskutována se zaměstnanci. Lidé postavení před hotovou věc jsou pak nespokojení a zavádění změn se brání. Produktivita práce se nezlepší, v některých případech může i klesat.

Naše Poradenství vycházející z metodiky Organizačního rozvoje a Participativního vedení poskytuje metodickou spolupráci při řízení procesu zavádění funkčních a organizačních změn tak aby zaváděná změna získala co nejširší podporu zaměstnanců. Tím se výrazně zvyšuje efektivita zaváděných změn. Kontinuální změna se pak může stát široce akceptovanou součástí firemní kultury, která směřuje k vysoce produktivní permanentně se učící a flexibilní organizaci.

Pokud střet názorů nebo zájmů přeroste v rozvinutý konflikt, je konstruktivní řešení situace pro zúčastněné strany velmi obtížné a vyžaduje obvykle přítomnost prostředníka (mediátora). Ten představuje třetí stranu, která není v konfliktu osobně zaangažovaná. Mediátor nemá roli soudce ani arbitra.

Nerozhoduje o tom, co je správné a co nikoli. Právo rozhodovat přenechává zúčastněným stranám, ale pomocí metodických postupů vyjednávání a řešení problémů řídí proces jednání tak, aby mohlo být dosaženo řešení výhodného pro obě strany, nebo alespoň oběma stranami přijatelného. Žádoucím výsledkem jednání je kreativní řešení problému, které je přijato a podporováno všemi v konfliktu zúčastněnými stranami.

 

V oboru řízení změn firmy Almakon s.r.o. dále nabízíme:

Mediace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.