KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Obstát v krizových situacích. Nenechat se vyvést z míry. Naučit se jednat s lidmi v náročných podmínkách. Připravit se na vznik krizových situací. Nacvičit prvky krizové komunikace v modelových podmínkách.

 

HLAVNÍ TÉMATA:

§                krizová komunikace – identifikace oblastí krize, specifické rysy komunikace, sdělování nepříjemných zkušeností

§                interní komunikace – získání důležitých informací, společná řeč v rámci firmy, pochopení ze strany zaměstnanců, komunikační interní strategie

§                externí komunikace – komunikace s veřejností, strategie a taktika

§                komunikace v náročných situacích – konflikty v komunikace, asertivní chování

§                videozáznam – opakovaný trénink komunikačních dovedností v krizových situacích

ROZSAH MODULU:  3 dny

Klíčová slova: krizová komunikace, krize, nepříjemné zprávy, interní komunikace, strategie, externí komunikace, náročné situace, konflikty, asertivní jednání

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.