Komunikační dovednosti - přímá komunikace

Kurz na míru

Základní info

Účastníci kurzu získají poznatky o přímé komunikaci a procvičí si komunikační techniky v obtížných situacích. Posílí svoji jistotu při jednání se zákazníky.

Co se naučíte?

 • Získat sebejistotu v komunikaci s lidmi
 • Efektivněji zvládat komunikaci v obtížných situacích
 • Aktivně řídit rozhovor s komunikačním partnerem

Obsah kurzu

 • Zásady efektivní profesionální komunikace
  - vytváření image osobnosti
  - emoční inteligence a její význam pro efektivní komunikaci
  - typologie komunikačních partnerů a jednání s nimi
  - kladení otázek a umění naslouchat
  - verbální a neverbální komunikace
  - jak NV komunikace ovlivňuje proces a výsledek jednání
  - řízení vztahové složky komunikace (verbální signály a chování)
  - řízení věcné složky komunikace (jasnost, stručnost, srozumitelnost)
  - Aktivní řízení rozhovoru (typy otázek, shrnutí, parafrázování, srozumitelnost)
 • Styly interakce a volba vhodného komunikačního stylu
  - asertivita, agresivita, pasivita, manipulace
  - principy asertivního jednání a sebeprosazení
  - proaktivita, reaktivita
  - zvládání emocí a umění říci NE
  - umění vyjádřit empatie a pochopení
  - umění kritizovat a přijímat kritiku
  - asertivní řešení konfliktních situací
  - asertivní techniky - obrana proti nátlaku a manipulaci
 • Neformální autorita při jednání se zákazníky
  - z čeho se odvíjí spokojenost klienta
  - zásady komunikace s externím a interním zákazníkem, nadřízeným apod.
  - vliv způsobů komunikace na image firmy
 • Zvyšování odolnosti proti stresu
  - jak vzniká stres a jak se mu můžeme účinně bránit
  - pozitivní a negativní stres
  - vliv stresu na výkonnost člověka, syndrom burn-out
  - využití pozitivního stresu pro pracovní výkon
  - sebeprogramování, stanovení plánu osobního zlepšení
 • Testy
 • Cvičení
 • Modelové situace

Délka

2 dny

Komunikační dovednosti - přímá komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.