Komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

* Optimální komunikace
Účastníci se naučí porozumět procesu komunikace a svému místu v tomto procesu a speciálním komunikačním dovednostem při jednání se spolupracovníky, s podřízenými a se zákazníky, posílí efektivitu v jednání s vnitřním a vnějším zákazníkem.

* Osobní rozvoj a zvládání konfliktů
Účastníci se naučí rozpoznat své silné a slabé stránky a naučí se je využívat, zaměří se na to, jak efektivně zvládat a řešit konflikty. Zdokonalí se v přesvědčování, naučí se identifikovat a rozlišovat konflikty, osobní spory a pracovní problémy. Uvědomí si rozdíl mezi osobní a pracovní rovinou problému, mezi emocionální a racionální reakcí v jednání. Pochopí neefektivní, opakující se a nefunkční cesty k řešení problémů.

* Řešení problémů v pracovní skupině
Účastníci se naučí identifikovat a rozlišovat konflikty, osobní spory a pracovní problémy v konkrétní skupině. Naučí se adekvátně identifikovat zdroje problémů, plánovat strategie vedoucí k řešení problémů a volit vhodné pomocné metody k jejich vyřešení. Zdokonalí se ve schopnosti navodit změnu v jednání, která efektivně povede k cíli.

* Vnitrofiremní komunikace
Účastníci se naučí orientovat v základních dialogových situacích v rámci komunikace mezi manažerem a podřízeným, v rámci pracovní skupiny, mezi kolegy z jiných oddělení, zdokonalí se ve vedení a vyhodnocení rozhovoru.

* Asertivita
Účastníci se zdokonalí v přesvědčování a sebeprosazení. Uvědomí si své potřeby, definují vlastní názory a požadavky. Získají informace jak zvládat konfliktní situace, zachovat si sebeúctu a rozvíjet pracovní vztahy.

 

Komunikační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.