Komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Jedno- až dvoudenní kurzy komunikačních dovedností zaměřené na tato témata:

Řešení konfliktů:

 • Jaké jsou nejčastější konflikty
 • Techniky řešení konfliktů, efektivní a asertivní komunikace jako nástroj jejich řešení
 • Jak aktivně naslouchat, odhadnout partnera a zjistit, co ode mne očekává, jak zvládat emoce a taktně řešit náročné situace
 • Komunikace s komplikovanými osobami, obrana proti manipulaci
 • Proč je zvládnutý konflikt pozitivní a přináší užitek, negativní vliv nezvládnutých a potlačených konfliktů
 • Zásady správné diskuse

Argumentace a vyjednávání

 • Příprava na vyjednávání
 • Stanovení vyjednávacích limitů
 • Efektivní vyjednávací strategie pro různé situace.
 • Proces vyjednávání – jednotlivé fáze a jejich specifika.
 • Řešení konfliktních momentů ve vyjednávání.
 • Zvládání manipulativních a nátlakových strategií.

Prezentační dovednosti:

 • Příprava prezentace, její struktura, základy prezentačních technik
 • Příprava na vystoupení, oživení prezentace, vizuální stránka prezentace
 • Verbální komunikace
 • Neverbální komunikace, gestikulace, oční kontakt, postoj
 • Řešení otázek, argumenty, námitky, strategie
 • Zvládání trémy a nestandardních situací

Komunikační dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.