Komunikační dovednosti (2 dny)

Kurz na míru

Základní info

kurz je složen ze zážitků, cvičení a reflexí, podložených studijními texty a ukončen osobním plánem

Cíl: zdokonalení schopnosti efektivně komunikovat na základě rozšíření sebepoznání a seberozvoje

- vytvoření osobní zakázky účastníka: dosavadní přístupy a dosažené výsledky, bariéry a stanovení

cíle

- komunikace jako projev vztahu (k sobě a druhým)

 • zážitek vzniku komunikace - práce s tělem

 • neverbální komunikace

 • vztah mezi osobní strategií přijímání informace a jejím vybavováním v komunikaci

 • práce s hlasovým sdělením beze slov

 • kontakt mezi lidmi - vznik kontaktu, pozdrav a psychologické významy

 • predikce/postoje, slova a jejich významy - programování sebe a vztahů s druhými postoji,

myšlenkami a slovy

 • obsahová a emoční výměna - rozvoj emočního vnímání a zpracování obou úrovní

 • kongruence a autenticita sdělení (o sobě, o tobě, o přáních a potřebách, žádosti) a bariéry

 • vedení dialogu - reciproční výměna a dotazování, společenská konverzace jako strukturace času, společenské konverzační hry

 • otázka jako projev zájmu o druhé a jako sdělení o sobě

 • aktivní naslouchání - dovednost, která může změnit váš život

 • asertivní postoj a porozumění v komunikaci

 • vytvoření osobního plánu tréninku pro praxi

Komunikační dovednosti (2 dny)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.