Komunikace změn

Kurz na míru

Základní info

Účastníci kurzu si osvojí vhodné způsoby komunikace v období permanentních změn. Dozví se, jak je důležité, aby byla firma připravená na změny a také se poučí o tom, že pro dosažení úspěchu na trhu je nezbytná určitá míra flexibility.

Co se naučíte?

 • Identifikovat typy změn a stanovit nejvhodnější způsob komunikace
 • Vnímat efektivně zvládnuté procesy změn jako hlavní kritérium úspěšnosti firmy v konkurenčním prostředí
 • Rozvinout dovednosti pro získávání lidí k podpoře změn

Obsah kurzu

 • Proč je každá změna obtížná, co změna přináší
 • Základní management změn - role manažerů v procesu komunikace změn
 • Hlavní překážky změn
 • Faktory podporující komunikaci a prosazení změny
 • Co ovlivňuje reakci lidí na změny
 • Jak získat lidi na podporu změn
 • Firemní kultura a její role v procesu komunikace změn
 • Nástroje pro analýzu, přípravu a komunikaci změn ve společnosti
 • Význam aktivního sdílení informací pro úspěšné prosazení změn

Délka

1 den

Komunikace změn

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.