KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky, sekretářky a recepční - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
asistentky, sekretářky, recepční, jejichž náplní práce je každodenní kontakt s partnery, kolegy, spolupracovníky, hosty v rozmanitých pracovních situacích.

Cíl:
* Získat praktické nástroje pro oblast komunikačních dovedností
* Posílit sebedůvěru a profesionalitu při jednání

Obsah:
Firma a já
* Role asistentky ve společnosti
* Osobní a profesní role, jejich rozpory a různá očekávání
* Jací jsme my – test temperamentu – možnost poznat sami sebe a lépe pochopit odlišnosti na druhých lidech
Způsoby jednání a vystupování
* Jak vytvořit co nejlepší první dojem
* Kontakt tváří v tvář – důležité uvítání, které někdy rozhodne o dalším vývoji setkání
* Jak se vyjadřovat, abychom byli pro ostatní srozumitelní
* Co na nás prozradí neverbální komunikace
* Umění naslouchat – klíč k úspěšné reakci
* Specifika komunikace po telefonu
* Umění předávat správné informace ve správný čas
* Neefektivní komunikace – brzda dobrých vztahů
Vztahové strategie a spolupráce
* Řešení náročných situací, jejich možnosti, ztráty a zisky – agresivita – asertivita – pasivita
– manipulace
* Charakteristika jednotlivých strategií a jejich možnosti
* Umění vyjít vstříc i odmítnout
* Rychlá diagnostika partnera a zaujetí správné strategie chování a přístupu – test podle chování

Metody výuky:
Výklad v minimální míře, diskuze, praktická cvičení, testy, modelové situace.

KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky, sekretářky a recepční - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.