"Komunikace a spolupráce - jednání s nadřízenými, kolegy, zákazníky"

Kurz na míru

Základní info

"Komunikace a spolupráce - jednání s nadřízenými a kolegy"

Program pro všechny, kdo se chtějí zamyslet nad komunikací a spoluprací s druhými a chtějí najít inspirace pro zlepšení.

Rozsah je variabilní podle potřeb, může být použitý pro trénink od jednoho do více dnů, i pro individuální koučování. Obsah je sestaven především z následujících témat:

Různé komunikační situace s nadřízenými a jejich zvládání

 • Komunikace s nadřízenými – role „oběti nebo iniciátora“?
 • Řešení místo „problému“
 • Řešení vlastních potřeb a žádostí
 • Efektivní prezentace návrhů
 • Předávání a získávání informací
 • Konflikt priorit
 • Nadřízený jako "zákazník"

Různé komunikační situace s kolegy nebo zákazníky a jejich zvládání

 • Kolegové, zákazníci a jejich potřeby
 • Vyvážení empatie a odvahy
 • Řešení situací jako základ budoucí kooperace

Prevence a řešení konfliktů

 • Přínosy a nebezpečí konfliktů
 • 5 způsobů reakcí na problémové situace
 • Osobní preference – reakce na obtížné situace
 • Jak se nejlépe zachovat v případě obtížných a konfliktních situací?

"Komunikace a spolupráce - jednání s nadřízenými, kolegy, zákazníky"

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.