KOMUNIKACE A SELF MANAGEMENT s využitím NLP

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Výcvikový kurz je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast neurolingvistického programování (dále jen NLP) zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a také je mohli okamžitě používat a rozvíjet je. Dozvíte se o mnoha způsobech využití této vědy a pochopíte, jaké neomezené možnosti se Vám otevírají využíváním NLP pro rozvoj osobnosti a tedy uplatnění v profesním i osobním životě. Jedná se o zážitkový a výcvikový kurz jehož součástí je opakovaný videotrénink s analýzou.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                základní nástroje a dovednosti NLP pro budování vztahů

§                řešení situací, s kterými jste si dosud nevěděli rady

§                sebepoznání - videoanalýza

§                slovní a oční klíče k myšlenkám druhých

§                kladení otázek - otázkologie

§                proč lidé ve vašem okolí jednají, tak jak jednají?

§                co je za tím, co lidé říkají a jak toho můžete využít

§                selfmanagement a nástroje efektivního jednání

§                stanovování správných a motivujících cílů

§                motivování druhých k akci

§                odhalování hodnot druhých lidí a jejich využití při řízení a motivaci

§                umění naslouchat lidem

§                jasné předávání informací druhým

§                poskytování zpětné vazby

§                pokročilé komunikační dovednosti

§                příprava prezentace - začínejte myšlenkou na konec

§                precizní stanovení cíle prezentace

§                struktura prezentace, prostředky, zdroje

§                komunikační bariéry

§                3 tell, dávkování informací

§                prostředky sugestologie při prezentaci

§                videotrénink a závěrečná analýza

ROZSAH MODULU:  3 dny

Klíčová slova: komunikace, neurolingvistické programování, NLP, sebepoznání, selfmanagement, vztahy, kladení otázek, naslouchání, zpětná vazba, prezentace, komunikační bariéry, 3 tell, sugestologie

KOMUNIKACE A SELF MANAGEMENT s využitím NLP

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.