Komunikace a asertivita v praxi

Kurz na míru

Základní info

Cíl:

Cílem programu je prohloubit dovednosti asertivně komunikovat a řešit konkrétní situace z každodenní praxe účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

• Uvědomit si rozdíly mezi asertivní, pasivní a agresivní komunikací.

• Zahájit, vést a ukončit rozhovor.

• Požádat druhé o laskavost.

• Prosadit oprávněné požadavky.

• Bránit se manipulaci.

• Asertivně řešit každodenní situace z praxe.

 

Obsah:

• Principy komunikace.

• Styly jednání.

• Pasivní, agresivní nebo asertivní?

• Definice a pojetí asertivity.

• Stavební kameny asertivity – nácvik jednotlivých dovedností.

• Laskavost nebo oprávněný požadavek?

• Aktivní vedení hovoru a umění naslouchat.

• Jak se bránit manipulaci.

• Empatická asertivita.

• Asertivní techniky a řešení konfliktů.

• Řešení konkrétních situací z praxe účastníků.

 

Délka modulu:

2 x 1 tréninkový den.

 

Výcvikové metody:

• Přednáška, Řízená diskuse.

• Individuální a skupinové práce, hraní rolí.

• Aplikace nových poznatků na praktické situace.

• Video-analýza a zpětná vazba.

Komunikace a asertivita v praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.