Individuální koučování

Kurz na míru

Základní info

Jde o kontinuální proces, který může být zaměřen na rozvoj specifických dovedností anebo na řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon či vyplývajících z pracovní zátěže, ale i konzultaci důležitých rozhodnutí při plánování organizačních změn. Výhodou je navazuje-li proces koučování na analýzu osobních dispozic (například formou Development Center).

Koučování vedoucích

je určeno lidem v odpovědných a rozhodujících řídících funkcích. Cílem je optimální rozvinutí jejich osobních dispozic k vedení lidí v souladu s požadovanými kompetencemi a firemní kulturou.

Koučování specialistů

je určeno lidem v pracovních pozicích, vyžadujících specifické dovednosti v jednání s lidmi. (Například obchodní zástupci, poradci, marketingoví specialisté apod.) Cílem je optimální rozvinutí jejich profesních předpokladů v souladu s požadovanými kompetencemi vzhledem k profesnímu postavení v organizaci.

Komplexní koučování

je určeno těm, kteří se již osobně přesvědčili o pozitivním efektu koučování a chtějí dále investovat do svého osobního rozvoje. Přesahuje pracovní kontext a vytváří prostor pro řešení osobních a vztahových otázek v soukromí. Je cestou k optimálnímu rozvinutí všech osobních dispozic a naplnění životního smyslu. Využívá i psychoterapeutické postupy PCA.

Individuální koučování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.