FACILITATION SKILLS

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Předat účastníkům praktický návod, jak účinně usnadňovat a vést vícestranná jednání, porady, pracovní meetingy. Prakticky procvičit techniku facilitace a zlepšit dovednost účastníků vést složitá jednání a porady.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                jak iniciovat maximální participaci účastníků

§                klíčové postupy spolupráce

§                příprava a přínos interaktivní facilitace jednání

§                úloha facilitátora, osobnostní a profesní předpoklady

§                komunikační dovednosti úspěšného facilitátora

§                jak vést účastníky při hledání nových řešení a při řešení sporných otázek

§                popis práce facilitátora

§                facilitativní dovednosti naslouchat (listening skills)

§                techniky  práce a dovednosti facilitátora

§                odložené posuzování

§                přijímání zpětné vazby nedefenzivním způsobem

§                dovednosti  pro řízení procesů

§                dynamika skupinové tvorby rozhodnutí (decision making)

§                facilitace otevřené diskuze, návod, jak usměrnit diskusi

§                focusing – jak udržet zaměření skupiny na problém

§                předcházení konfliktům a nedorozuměním při složitých jednáních

§                návod na dosažení dohody při skupinovém jednání

§                moderní postupy při poradách a facilitovaných jednáních

§                dovednost rozpoznat manipulaci ze strany účastníků a návod jak se jí bránit

§                problematičtí a málo motivovaní účastníci jednání

§                zacházení s obtížnou dynamikou ve skupině

§                prohloubení vzájemného porozumění

§                využívání strukturovaných aktivit

§                videotrénink modelové facilitace

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: facilitace, facilitacion skills, participace, komunikace, řešení, sporné otázky, zpětná vazba, focusing, obtížná jednání

FACILITATION SKILLS

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.