FACILITATION SKILLS

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Předat účastníkům praktický návod, jak účinně usnadňovat a vést vícestranná jednání, porady, pracovní meetingy. Prakticky procvičit techniku facilitace a zlepšit dovednost účastníků vést složitá jednání a porady.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                jak iniciovat maximální participaci účastníků

§                klíčové postupy spolupráce

§                příprava a přínos interaktivní facilitace jednání

§                úloha facilitátora, osobnostní a profesní předpoklady

§                komunikační dovednosti úspěšného facilitátora

§                jak vést účastníky při hledání nových řešení a při řešení sporných otázek

§                popis práce facilitátora

§                facilitativní dovednosti naslouchat (listening skills)

§                techniky  práce a dovednosti facilitátora

§                odložené posuzování

§                přijímání zpětné vazby nedefenzivním způsobem

§                dovednosti  pro řízení procesů

§                dynamika skupinové tvorby rozhodnutí (decision making)

§                facilitace otevřené diskuze, návod, jak usměrnit diskusi

§                focusing – jak udržet zaměření skupiny na problém

§                předcházení konfliktům a nedorozuměním při složitých jednáních

§                návod na dosažení dohody při skupinovém jednání

§                moderní postupy při poradách a facilitovaných jednáních

§                dovednost rozpoznat manipulaci ze strany účastníků a návod jak se jí bránit

§                problematičtí a málo motivovaní účastníci jednání

§                zacházení s obtížnou dynamikou ve skupině

§                prohloubení vzájemného porozumění

§                využívání strukturovaných aktivit

§                videotrénink modelové facilitace

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: facilitace, facilitacion skills, participace, komunikace, řešení, sporné otázky, zpětná vazba, focusing, obtížná jednání

FACILITATION SKILLS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.