EFEKTIVNÍ TELEFONOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
Seznámit účastníky se zásadami vedení telefonického rozhovoru, umění jasného a stručného vyjadřování.

Obsah:
* Zásady komunikace
* Složky komunikace
* Telefonický rozhovor – něco o etiketě a slušném chování
* Jasná formulace myšlenky a obsahu sdělení
* Komunikace s partnery, kteří nedokáží sdělit, co vlastně chtějí
* Jak na neodbytné volající
* Slušné, ale důrazné odmítnutí volajícího
* Komunikace s agresivním, vyhrožujícím či nekonstruktivním partnerem

Metody výuky:
Moderovaná diskuze, modelové situace, hry, samostatné úlohy, videoanalýza.

EFEKTIVNÍ TELEFONOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.