EFEKTIVNÍ PREZENTACE - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
pracovníky, kteří vystupují na veřejnosti, prezentují výsledky své práce, projekty či výrobky, které chtějí prodat.

Cíl:
Seminář je zaměřený zejména na praktický nácvik prezentačních dovedností, videotrénink.

Obsah:
* Prvky a etapy prezentace
* Jak se připravit na prezentaci: místo, pomůcky, znalost publika, znalost tématu, určení cíle prezentace, struktura prezentace atd.
* Horizontální plánování: co mají obsahovat základní části prezentace
* Verbální a neverbální složka prezentace, jak posluchač vnímá a co si pamatuje
* Vytvoření pozitivního prvního dojmu, co působí přesvědčivě, jak zaujmout posluchače
* Efektivní využití prezentační techniky
* Komunikace s publikem a moderování diskuze, zvládání dotazů posluchačů

Metody výuky:
Interaktivní tréninkový seminář, diskuze, videotrénink.

EFEKTIVNÍ PREZENTACE - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.