Efektivní komunikace a efektivní naslouchání

Kurz na míru

Základní info

Struktura kurzu:

  • Komunikační dovednosti: naslouchání, dotazování, verbální a neverbální komunikace
  • Praktický nácvik komunikačních dovedností
  • Efektivní práce s informacemi
  • Zásady efektivní komunikace
  • Krizová komunikace

Metodika:

Kurz kombinuje prvky klasické přednášky, moderované diskuse, sebepoznávacích aktivit a praktického nácviku komunikačních dovedností.

Délka: 2 dny

Efektivní komunikace a efektivní naslouchání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.