Dotace, výzvy a jiné programy – aktualizováno

Kurz na míru

Základní info

Je důležité si uvědomit, že i když ještě neznáte výsledek hodnocení projektu, samotným podáním žádosti o dotaci se dostáváte do pozice „potenciálního“ příjemce dotace. A tudíž se na Vás vztahují pravidla a příručky naprosto stejně, jako na potvrzeného příjemce dotace. Dejte velký pozor na používání správných příruček v daném okamžiku. Rozdíl je také mezi situací před podpisem grantové smlouvy a po jejím podpisu.


 Hledáte informace k dotacím?
 Potřebujete se v té problematice lépe orientovat?
 Máte zájem získat dotaci ze strukturálních fondů nebo jiných dotačních titulů?
 Potřebujete si ujasnit pojmy a principy výzvy?
 Nevíte jak podat žádost o dotaci?


Pokud potřebujete zjistit vaše konkrétní možnosti, hledáte kroky pro výběr vhodného dotačního programu a potřebujete informace z praxe o tom jak postupovat před tím, než začnete psát projektovou žádost i jak napsat úspěšnou projektovou žádost, máte možnost se vše dozvědět a částečně si i vyzkoušet.


KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen podnikatelům, kteří by chtěli dosáhnout na využití dotačních programů evropských strukturálních fondů a výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy. Zástupci společností, kteří jsou odpovědní za tuto problematiku, se seznámí na semináři nejen s teoretickými možnostmi čerpání, ale hlavně si mohou společně s lektorkou vše vyzkoušet a prakticky prodiskutovat.

PROGRAM SEMINÁŘE:
Projektová terminologie
Nabídky dotačních a grantových programů
Specifika jednotlivých programů
Plánované výzvy
Specifika oprávněného žadatele
Výběr vhodného dotačního programu

Praktická část (workshop):
Projektový záměr (prioritní osa, specifický cíl, specifikace projektu, cílové skupiny,
harmonogram, rozpočet)
Specifika a členění projektové žádosti včetně příloh
Postupy pro zpracování projektové žádosti
Elektronický systém jako nástroj komunikace
Postupy hodnocení projektů
Nejčastější chyby při zpracování a při realizaci

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: jednodenní seminář jsme připravili od 09:00 do 16:00 hod.
LEKTOR: PaedDr. Iva Matulková
CENA: 3,600.00Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Dotace, výzvy a jiné programy – aktualizováno

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.