Dnešní škola multikulturní a respektující

Kurz na míru

Základní info

Kde: Prostory vaší školy nebo VIC Praha 5  (Štefánikova 249/30, Praha 5, 150 00) 

Cena: 12 400 Kč / kurz

Osoby: max. 16


S přibývajícím počtem cizinců v České republice a zvlášť v Praze se škola nevyhnutelně stává multikulturním prostředím. Pracovat s natolik heterogenní třídou je však náročné a pedagogy na to zpravidla nikdo nepřipravil. Příjemné prostředí ve škole je však základem pro to, aby všichni žáci (tedy i ti majoritní) pracovali dobře. Často se ale zapomíná na skutečnost, že prostředí školy netvoří jen pedagog a žáci, ale i ostatní zaměstnanci školy a rodiče. Prostředí, kde jsou odlišnosti ne na škodu, ale naopak inspirací, je výhodné pro všechny. Proto se v tomto akreditovaném kurzu s oficiálním názvem „Respekt, tolerance a význam pravidel v multikulturním prostředí – seminář a dílna“ naučíte například to, jak k multikulturalitě přistupovat tak, aby byla přínosem a ne těžkostí, kde najdete dostupné materiály do výuky anebo jak vést žáky k toleranci a respektu.

Je školení vhodné pro mě?

Pokud jste pedagog nebo asistent pedagoga v mateřské či základní škole, učíte na střední škole, gymnáziu nebo VOŠ, jste pedagog volného času nebo vychovatel, pak kurz zacílíme přesně na Vás.

Co konkrétního se na školení dozvím, naučím?

1) Jak správným přístupem k multikulturalitě vytvořit bezpečné klima pro všechny ve škole
2) Kde najít dostupné existující materiály k multikulturalitě pro použití přímo ve výuce
3) Jak vést žáky k respektu a spolupráci
4) Jak učit o menšinových kulturách, ale zároveň nepotlačovat kulturu většinovou
5) Co vše kromě naučení se jazyka zahrnuje integrace cizinců
5) Jak se multikulturním prostředím nechat inspirovat
6) Jak do integrace zapojit nejen žáky, ale i rodiče a ostatní zaměstnance školy

Dnešní škola multikulturní a respektující

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.