BRAINSTORMING

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Blíže se seznámíte s touto klasickou, ale stále tvůrčí technikou řešení problémů a naučíte se jí skutečně používat.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                co je brainstorming

§                historie a možnosti užití, přínosy, existující rizika, jak provádět brainstorming v praxi, provádění tradičního brainstormingu – praktická doporučení

§                pravidla pro brainstorming

§                vyloučit posuzování nápadů, posilovat neobvyklé nápady,  přednost kvantity před kvalitou, stavět na idejích ostatních účastníků,  každá osoba a každý nápad má stejnou cenu

§                principy brainstormingu

§                odstranění strachu z chybování, eliminace strachu, vysvětlení jednotlivých principů vztahujících se k  výše uvedeným pravidlům

§                připrava na vedení brainstormingových setkání

§                jak  zpracovat  získané návrhy

§                nácvik:  praktické provedení brainstormingu s účastníky na dané téma

ROZSAH MODULU:  1 den

Klíčová slova: brainstorming, principy, pravidla, zpracování získaných návrhů

BRAINSTORMING

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.