BRAINSTORMING

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Blíže se seznámíte s touto klasickou, ale stále tvůrčí technikou řešení problémů a naučíte se jí skutečně používat.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                co je brainstorming

§                historie a možnosti užití, přínosy, existující rizika, jak provádět brainstorming v praxi, provádění tradičního brainstormingu – praktická doporučení

§                pravidla pro brainstorming

§                vyloučit posuzování nápadů, posilovat neobvyklé nápady,  přednost kvantity před kvalitou, stavět na idejích ostatních účastníků,  každá osoba a každý nápad má stejnou cenu

§                principy brainstormingu

§                odstranění strachu z chybování, eliminace strachu, vysvětlení jednotlivých principů vztahujících se k  výše uvedeným pravidlům

§                připrava na vedení brainstormingových setkání

§                jak  zpracovat  získané návrhy

§                nácvik:  praktické provedení brainstormingu s účastníky na dané téma

ROZSAH MODULU:  1 den

Klíčová slova: brainstorming, principy, pravidla, zpracování získaných návrhů

BRAINSTORMING

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.