ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V PRAXI - jak se lépe domluvit s lidmi

Základní info

CÍL
Kurz je určen pro pracovníky firem všech úrovní, manažery, vedoucí projektů, podnikatele a jednatele. Cílem je zvyšování úrovně rychlé a efektivní komunikační schopnosti, dosažení svých cílů při současném udržení dlouhodobých uspokojivé mezilidské vztahů s partnery.

Trénuje se např. reakce na neoprávněnou kritiku, obrana proti vyrušování, vyřizování neoprávněných požadavků zákazníků atd. viz obsah.

OBSAH

 • Pojem „asertivita“ - principy asertivní komunikace a význam a přínosy pro praxi
  Rozlišení základních typů jednání: asertivní, agresivní a pasivní
  Jak se bránit manipulaci - 10 asertivních práv člověka
 • Efektivní, otevřená komunikace – její zásady a bariéry
  Řeč těla a co o nás prozrazuje
  Kdy komunikujeme efektivně, dovednosti naslouchání, kladení otázek, parafrázování
 • Asertivní techniky - oprávněné a neoprávněné požadavky, nácvik požádání o laskavost, umění říkat NE
  Zvládání kritiky a pochvaly, dojednávání kompromisu a konsensu
 • Nácvik všech technik na modelových situací z firemní praxe

METODY
Skupinové diskuse, individuální testy, hry, hraní rolí, případové studie. Zaměření na max. zapojení účastníků do akce, důraz na osobní prožitek, splnění individuálních potřeb a očekávání účastníků.

FORMA
2 denní tréninkový seminář

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V PRAXI - jak se lépe domluvit s lidmi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.