ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty. Ideální pro manažery, obchodníky, pracovníky vyřizující reklamace a stížnosti, zaměstnance oddělení služeb zákazníkům atd.

Cíl:
* Naučit se dobře zvládat situace hrozící vznikem konfliktu
* Seznámit se s principy a zásadami asertivní komunikace
* Naučit se a procvičit klíčové asertivní dovednosti: umět zdvořile odmítnout (říci ne), věcně čelit kritice, požádat o laskavost, zvládat jednání s agresivními, nevstřícnými a nespolupracujícími jedinci

Obsah:
* Vymezení pojmu asertivita
* Vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním a asertivním způsobem komunikace
* Rozpoznání manipulace ze strany partnera a reakce na ni
* Asertivní předcházení konfliktům
* Asertivní řešení již vzniklých konfliktů
* Umění sdělovat i velmi nepříjemné věci bez pocitu viny
* Reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)
* Umění naslouchat
* Schopnost jasně formulovat myšlenky
* Asertivita nejen jako uvědomění si svých práv, ale také povinností

Metody výuky:
Seminář je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Modelové situace, samostatné úlohy, hry, videoanalýza.

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.