Asertívna komunikácia v extrémnych situáciách

Kurz na míru

Základní info

CIEĽOVÁ SKUPINA

·         stredný a top manažment, personálni manažéri a pracovníci HR oddelení

 

Ciele tréningu

Naučiť účastníkov ako sa vyhnúť komunikačným pasciam a ako využívať asertívne techniky v neústretových dialógoch pre zlepšenie svojho pracovného výkonu.

 

TÉMY

·         základné spôsoby správania sa sociálnych subjektov

·         umenie prvého dojmu, neformálne väzby a vzťahy v skupine

·         asertívna filozofia a jej uplatnenie v profesiovej praxi

·         základné asertívne práva a povery

·         asertívne techniky a ich využitie v profesionálnej komunikácii

·         aplikácia asertívnych techník v neústretových dialógoch

·         etudy extrémnych komunikačných situácií

 

Dĺžka tréningu:        3 dni

Cena:                          6 990,- Sk (v cene je zahrnutá študijná literatúra a občerstvenie)

termín:                       pre skupiny podľa dohody

Asertívna komunikácia v extrémnych situáciách

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.