ASERTIVITA – DOBRÝ PODŘÍZENÝ A KOUČOVANÝ

Kurz na míru

Základní info

Kurz aplikované asertivity pro zaměstnance

 

Cíl:

Kurz určený lidem ve firmách, kteří chtějí zvýšit svou komunikační efektivitu při rozhovorech s manažerem a při koučování. Kurz se zaměřuje na udržení asertivního/ dospělého postoje při jednotlivých typech manažerských rozhovorů a při koučování. Cíle je upevnit asertivní schopnosti zaměstnanců a zvýšit výkon.

Výukové metody:

Hry, cvičení, debatní metody, formuláře a pracovní listy, dramatické metody, natáčení/nahrávání, reálné/ modelové situace, sebereflexe a zpětná vazba, simulace.

Témata:

  1. Obecné dovednosti vedení rozhovorů s nadřízenými

 

Přínosy a problémy. Model komunikace při rozhovorech. Komunikační a asertivní dovednosti při rozhovorech s nadřízeným - práce s dospělým egostavem a zvládání nedospělých transakcí.

Systematický přístup k vedení rozhovorů - účel a cíle, příprava, struktura, komunikační a asertivní dovednosti při vedení rozhovorů, uzavírání, vyhodnocení a follow-up.

 

  1. Zvládání jednotlivých typů rozhovorů jejich specifika:

výběrový, hodnotící, zpětnovazebný rozhovor, přijímání špatných zpráv, nevyžádaná zpětná vazba/ stížnost nadřízenému, rozhovor k stížnosti, disciplinární, propouštěcí rozhovor

 

  1. Poradenský/ koučovací rozhovor - co mne čeká

Účel a cíle

Struktura rozhovoru a následné aktivity.

Zásady a limity

Přínosy pro práci.

Možné problémy.

Užívané nástroje poradenství/ koučování a jejich smysl

 

  1. Rozvoj schopnosti být koučován

Osobnost, schopnost sebereflexe a citlivé body

Akceptace, kongruence a empatie při rozhovoru s nadřízeným

Osobnostní kvality kouče a postoj koučovaného ke kouči.

Průběh - navázání raportu, reakce na otázky, naslouchání, rozumění vlastní řeči těla

Pomocné techniky - reflexe, shrnování, nehodnotící postoj.

Práce s cíly, měření dosažených cílů

Metafory, fantazie, kreativita v koučování

Uzavírání sezení - feedback kouči a dohoda

Po sezení

ASERTIVITA – DOBRÝ PODŘÍZENÝ A KOUČOVANÝ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.