AngličtinaPRO Právo

Kurz na míru

Základní info

Program AngličtinaPRO Právo zahrnuje tyto moduly:

 • Občanské právo
  Přestupkové právo – osvojíte si klíčovou terminologii.
  Občanskoprávní řízení – seznámíte se s procesními záležitostmi.
  Škody a náhrady škod – obohatíte svoji slovní zásobu.
 • Trestní právo
  Druhy zločinů – seznámíte se s klasifikací zločinů v angličtině.
  Definování a výklad zločinu – zjistíte, jak angličtina definuje zločin.
  Trestní řízení – seznámíte se s procesními záležitostmi.
 • Smluvní právo
  Vzory smluv – získáte užitečné modely a příklady.
  Smluvní terminologie – osvojíte si klíčové pojmy a výrazy.
  Chápání smluvních spojení a vět – porozumíte i těm nejsložitějším formulacím a konstrukcím.
 • Obchodní právo
  Struktura společnosti – osvojíte si klíčové pojmy a výrazy.
  Akvizice a fúze – obohatíte svoji slovní zásobu.
  Insolvenční právo – seznámíte se s procesními záležitostmi.
 • Majetkové právo
  Druhy majetku – seznámíte se s anglickým názvoslovím.
  Nájemní smlouvy – získáte užitečné modely a příklady.
  Duševní vlastnictví – osvojíte si klíčové pojmy a výrazy.
 • Pracovní právo
  Zákoník práce – osvojíte si klíčové pojmy a výrazy.
  Pracovní smlouvy – získáte užitečné modely a příklady.
  Pracovněprávní spory – seznámíte se s procesními záležitostmi.

Více informací najdete na www.anglictinapro.cz/pravo.html.

AngličtinaPRO Právo

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.