Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Ako byť v spoločnosti sám sebou?
 • Ako predchádzať nedorozumeniam?
 • Ako budovať dobré vzťahy s podriadenými, zákazníkmi, známymi či rodinou?
 • Čo spôsobuje moju nervozitu v prítomnosti určitých ľudí?
 • Dá sa sebaisto, ľahko a bez námahy pozrieť na inú osobu?
 • Ako zabrániť tomu, aby som musel opakovať to, čo som už raz povedal?
 • Ako dostať odpoveď na otázku napriek tomu, že ten druhý má pozornosť na niečom inom?
 • Je možné hovoriť absolútne presvedčivo?
 • Je možné vypočuť si čokoľvek pohodlne, vrátane osobných útokov?
 • Dá sa hovoriť aj keď ma iný prerušujú?
 • Skáčem ja iným do reči?
 • Viem dávať ľuďom najavo, že ich počúvam a chápem?
 • Ako začať, ukončiť a riadiť rozhovor?
 • Ako stopnúť „uvraveného“ človeka, aby som ho neurazil?
 • Čo robiť, keď mi niekto položí ťažkú alebo nepríjemnú otázku, ktorá ma privedie do rozpakov?
 • Ako začať rozhovor s cudzou osobou?
 • Ako dosť človeka, ktorý nerád rozpráva do komunikácie?
 • Ako príjemne vrátiť človeka späť k pôvodnej téme rozhovoru, keď sústavne od nej odbieha?
 • Ako zvládnuť rozrušenie alebo rozčúlenie, ktoré sa objaví v priebehu konverzácie?


V tomto tréningovom kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Zlepšiť schopnosť účastníkov viesť a riadiť komunikáciu.

Účel
Pomôcť účastníkom zvýšiť ich schopnosť viesť a kontrolovať komunikáciu v akejkoľvek situácii a oblasti života.

Pre koho je určený
Majiteľom
Manažérom
Vedúcim pracovníkom
Obchodníkom
Každému človeku

Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať aspoň jeden zo štyroch základných seminárov spoločnosti Business Success.

Popis
Výborný a náročný tréningový kurz o komunikácii a medziľudských vzťahoch, ktorý ja štandardnou prípravou manažérov a obchodníkov vo firmách. Čím viac na kurze komunikujete, tým väčší úžitok z kurzu získate. Absolvovať ho môžete aj opakovane a zakaždým sa vaša komunikačná schopnosť o niečo zvýši. Kurz predstavuje výborné pokračovanie akéhokoľvek manažérskeho kurzu. Nie len vy, ale aj vaše okolie bude spokojné s vašou komunikáciou.

Výsledok
Účastník, schopný reagovať a rozhodne jednať v akejkoľvek situácii.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomá-ha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka tréningu
Približne 4–5 dní celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, pretože každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je ukončený vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia - tréningu
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť

Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.