Zertifikat Deutsch

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je koncipován jako příprava na mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka.*Zertifikat Deutsch: B1*Složením zkoušky k získání osvědčení Zertifikat Deutsch (ZD) prokazujete, že máte solidní základní znalosti německého hovorového jazyka, které Vám umožňují jazykově se orientovat ve všech důležitých situacích běžného života. Touto celosvětově uznávanou zkouškou prokazujete, že ovládáte podstatné gramatické struktury jazyka, jste schopni dorozumět se v běžných životních situacích a zúčastnit se rozhovoru. Dokážete rovněž ústně i písemně pojednat o jednoduchých záležitostech a porozumět textům s běžnými tématy. Zertifikat Deutsch slouží jako doklad znalostí jazyka pro zaměstnavatele a v Německu také jako doklad znalostí jazyka při žádosti o německé státní občanství.

Zertifikat Deutsch

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.