Vzdělávání pro státní správu a samosprávu

Kurz na míru

Základní info

Systém jazykových kurzů pro pracovníky státní správy a orgánů samosprávy je navržen tak, aby směřoval k naplnění usnesení vlády ČR č. 841/1999, podle kterého je uloženo zajistit "..kvalitní jazykové vzdělávání pracovníků ústředních orgánů státní správy zakončené povinně standardizovanými zkouškami..".

Čím se tyto kurzy vyznačují?
Systém kurzů je nastaven tak, aby každý kurz rozvíjel konkrétně specifikované jazykové znalosti a komunikační dovednosti účastníků na úrovni odpovídající charakteristice jednotlivých úrovní / pokročilostí uvedené v usnesení vlády č. 410/2000 a souvisejících rozhodnutích MŠMT.

Lektoři vedou výuku takovým způsobem, aby směřovala nejen k rozvíjení konverzačních dovedností a dalších stránek jazyka, ale aby také účastníky připravila ke složení zvolené zkoušky.

Vzdělávání pro státní správu a samosprávu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.