Výuka ve firmách, individuální výuka

Kurz na míru

Základní info

Tato forma výuky je u podniků a společností velice populární, protože umožňuje klientovi zvolit si čas a místo výuky, spolu s jejím tématickým zaměřením. Praktikujeme ji od počátku naší pětileté tradice.

Výhodou je rovněž volba tempa výuky, které je možno plně přizpůsobit časovým požadavkům klienta. Výuku poskytujeme na základě předem klientem odsouhlašeného plánu v blocích 2 / 4 / 6 hodin týdně v době od 06.30 do 21.00. Fakturace se provádí měsíčně na základě výkazu odučených hodin. V rámci této služby rovněž poskytujeme veškeré výukové materiály. Výuku jsme schopni zabezpečit i pro vyšší počet účastníků rozdělením na několik studijních týmů. Pro firmy i jednotlivce nabízíme výukové prostory v naší učebně, která je součástí sídla firmy. Cena jedné výukové hodiny se pohybuje od 300 - 350 Kč podle počtu odučených hodin.

V případě zahájení výuky poskytujeme z počátku ukázkové lekce zdarma pro ověření systému a přístupu z naší strany.

Výuka ve firmách, individuální výuka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.