Výuka běžné a obchodní angličtiny

Kurz na míru

Základní info

FIREMNÍ KURZY
* u zákazníka nebo v našich učebnách na Dominikánském nám. 4/5
* kvalifikovaní lektoři nebo rodilý mluvčí
* učebnice Headway nebo jiná po dohodě se zákazníkem
* učebnice Business Opportunities nebo jiná učebnice obchodní angličtiny
* možnost zařazení profesně zaměřených textů
* důraz na komunikaci při zajištění jazykové přesnosti
* dostupné ceny
* při větším rozsahu je možno individuálně stanovit slevu

Firemní balíček:
* vyhodnocení dosavadních znalostí - test
* prezentace doporučených učebnic
* návrh učebního plánu - kombinace všeobecné a obchodní angličtiny
* výuka v dohodnutém rozsahu
* dojíždění k zákazníkovi
* vedení třídní knihy a docházky
* závěrečný test a vyhodnocení (po půl roce)

Intenzívní kurzy:
Zajišťujeme též intenzívní jednorázové nebo pravidelné kurzy pro firmy v prostorách firmy, v našich učebnách nebo v hotelu.
Obsah těchto kurzů je možno směrovat na všeobecnou, obchodní nebo profesní angličtinu nebo kombinaci.

V případě zájmu je možné dohodnout i pořádání velmi oblíbených víkendových kurzů pro zaměstance s výukou jazyka.

Výuka běžné a obchodní angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.