Výuka angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Výuka probíhá na Vašem pracovišti (popř. v místě Vašeho bydliště) - v čase, který si určíte.
Kurzy jsou buď individuální nebo skupinové (zákazník vytvoří skupinu do max. 5 studentů), cena zůstává stejná - platí se pouze za lektora.

Vaše volba:
* lektor - rodilý mluvčí, nebo Čech, popř. kombinace obou
* skladba hodin - poměr gramatiky a konverzace, speciální zaměření (finance, hospodářské zaměření apod.)
* počet hodin týdně (min. 2 vyuč. hodiny vcelku)

Jazykové testy
* koncipujeme testy pro rozřazení studentů do skupin podle úrovně jejich jazykových znalostí
* provádíme zpětnovazebné hodnocení pro sledování pokroku v rámci kurzů
* zajišťujeme speciální odbornostní testy "na míru" plně přizpůsobené požadavkům zákazníka
* jsme schopni vypracovat jak obecné, tak specificky zaměřené audio testy, tj. testy se zaměřením na porozumění poslechového textu, dialogu, situačního dialogu, profesní situace apod.

Výuka angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.