Všeobecný kurz angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Moderní kurz založený na principech komunikativní metody. Součástí kurzu je poslech nahrávek, různé typy práce s textem, časté konverzační cvičení, přehrávání situací. Doplňkem kurzu jsou různé "oddechové aktivity", hry, písně, eventuálně práce s videonahrávkami.

Rozvoj následujících dovedností:
Reakce v různých situacích
Umět vyjádřit svůj názor
Poslech nahrávek
Psaní různých útvarů

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper Intermediate

Kurzy na míru pro firmy mohou být krátkodobé i celoroční. Výuka může probíhat v různých prostředích, jak ve firmě samotné, tak i v restauraci, kde se leckdy odehrávají i skutečné schůzky. Velmi účinné, zvláště pro zaneprázdněné pracovníky, jsou víkendové kurzy, kde je možno odbourat rušivé vlivy na minimum.

Všeobecný kurz angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.