Všeobecná angličtina

Kurz na míru

Základní info

Naši zkušení poradci jsou Vám plně k dispozici, a to před zahájením kurzu i v jeho průběhu, aby Vám pomohli vybrat si ze širokého spektra jazykového vzdělávání pro Vás to nejpodstatnější.

Můžete si vybrat mezi některými modelovými druhy kurzů podle Vašich představ a potřeb:

SKUPINOVÉ KURZY
jsou organizovány pro tři nebo více pravidelných účastníků, obvykle z různých oddělení, kteří jsou vedeni postupně od jedné úrovně k další. Hlavní cíl kurzu je úspěšné zvládnutí předepsané učební látky z gramatiky a jazykové struktury na příslušné úrovni. Kurz je zaměřen na všechny jazykové dovednosti, ale největší důraz se klade na mluvení a poslech. Struktura a obsah kurzu jsou koncipovány tak, aby se studenti (zaměstnanci) mohli soustředit na nezbytná témata a aby dosáhli potřebné jazykové úrovně

INDIVIDUÁLNÍ KURZY A KURZY PRO MALÉ SKUPINY
* o obsahu kurzu rozhodnou při jednání společně studenti s AHA a s učitelem
* týkají se studentů, kteří obvykle pracují ve stejném oddělení, často jako střední a vyšší manažeři
* na začátku a v průběhu kurzů je cíl a záměr pravidelně hodnocen (na základě tzv. analýzy jazykových potřeb a pololetního hodnocení), aby studenti a management měli možnost vyjádřit svoji spokojenost a připomínky
* dává největší prostor jak učitelům, tak i studentům, k vytvoření efektivního a užitečného programu
* pravidelná zpětná vazba zaručuje, že se program neodchýlí od záměrů a potřeb zaměstnavatele
* hlavní učebnice a široké spektrum odborných a speciálních materiálů jsou zabezpečené AHA společně s učiteli

Všeobecná angličtina

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.