Vlámština

Kurz na míru

Základní info

Nabízíme Vám výuku v pravidelných pololetních semestrech, kdy je výuka nejčastěji 1x týdně 90 minut v malých kroužcích do maximálně 7 studentů - ale spíš méně. Je to optimální počet ke studiu jazyků, abyste byli stále aktivně zapojeni do výuky a znalosti si hned ověřovali a upevňovali častými konverzačními i gramatickými cvičeními s lektory i spolužáky.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH na daný semestr. Jako pokročilí se můžete případně do probíhajících kurzů na odpovídající kdykoliv přidat - pokud nestihnete začátek pravidelného semestru. Platit budete jen příslušnou část kurzu.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto formu výuky preferujete a nebo pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE.

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy třeba před studijním výjezdem jako UZAVŘENÝ KROUŽEK a začít studovat kdykoliv podle Vašich možností.

Lektorka

Výborná česká lektorka Martina, která v Belgii žila 7 let a kromě studia ve vlámštině na střední školy studovala nizozemštinu / vlámštinu v rámci pomaturitního studia na Katholieke Universiteit Brussel a následně na studovala na Katolické univerzitě v Lovani, takže je na úrovni rodilé mluvčí. Výuka jazyků ji baví a je spokojená, když si studenti nový jazyk rychle osvojují.

Učebnice

Taal totaal - výborná "základní" učebnice nizozemštiny, kde se prolíná jak nizozemská tak i belgická výslovnost, s velkým množstvím poslechů.

Pro vlámštinu se používá i učebnice Het Vanzelfsprekend (jejíž slovní obraty i nahrávky jsou velmi "belgické")

Samozřejmostí je mnoho vlastních materiálů lektorky, které Vám pomohou lépe pronikat do tohoto jazyka a rozlišit vlámštinu a nizozemštinu.

Za 1. semestr vlámštiny se u nás naučíte

Gramatika: určité a neurčité členy, osobní a přivlastňovací zájmena, číslovky, množné číslo, slovesa v přítomném čase, zápor, rozkaz, slovosled

Konverzační témata a slovní zásoba: země a jazyky, představení se, pozdravy a zdvořilostní fráze, dny a měsíce, rodina, nápoje, peníze ...

Firemní výuka vlámštiny

Spolupracujete nebo obchodujete se společností z vlámské části? Znalost jazyka a také reálií této země (které jsou součástí výuky) je v tom případě výhodou, kterou oceníte Vy i Vaši partneři. Nabízíme Vám její výuku buď přímo na pracovišti nebo v učebnách naší jazykové školy. Výuka na pracovišti závisí na konkrétní dohodě s Vámi, v tom případě vám odpadne čas na dopravu do učeben jazykové školy. V našich učebnách Vám nabízíme zase klid a soustředění pouze na výuku. Intenzitu výuky si určujete sami a zajistíme Vám ji od začátečníků po konverzaci. Podrobně o firemních kurzech

Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory - jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobnosti o ONLINE VÝUCE

Online výuka vlámštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz vlámštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Výuka online je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Belgie a vlámština

Belgie - země na severu Evropy, rozdělená národnostně na dvě části - francouzsky mluvící Valony a vlámštinou "Belgickou variantou nizozemštiny" mluvící Vlámy v severní polovině země. Vlámštinou mluví asi 60% Belgičanů. Mezi nejznámější města této části Belgie patří kromě Bruselu také Gent, Antverpy, Bruggy, Leuven nebo přímořské Oostende. K návštěvě Belgie lákají její středověká města, muzea a galerie s obrazy známých slavných malířů, kdy se Flandry staly jejich působištěm. Pralinky, nespočet druhů piv, Jenever, dary moře i jen "obyčejné" bramborové hranolky - to všechno také musíte ochutnat.

V Belgii můžete studovat na tamních školách, ať středních nebo univerzitách. A práce v evropských úřadech v Bruselu je výborná pracovní zkušenost. Znalost vlámštiny se Vám při tom všem velmi osvědčí. Naučte se jí v naší jazykové škole.

O vlámštině a nizozemštině

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým se v EU mluví v severní části Belgie (kde se označuje též jako Vlámština) a v Nizozemsku (kde se může laicky nazývat Holandština), mimo Evropu pak v Karibské oblasti - především v Surinamu, na Arubě a Nizozemských Antilách. Blízkými jazyky jsou Afrikánština a Fríština. Na celém světě mluví nizozemštinou asi 24 milionů lidí.

Nizozemština je jediný oficiální jazyk Nizozemského království, díky historickým událostem a kolonizaci se jí podle provincií Severní a Jižní Holandsko někdy říká holandština. Tento dialekt je o trošku tvrdší a "chrochtavější" než nizozemština v Belgii. V Belgii je nizozemština jen jedním ze tří oficiálních jazyků (těmi dalšími jsou francouzština a němčina), přesto je to převažující mateřský jazyk Belgičanů (cca 55-60% rodilých mluvčích). Hovoří se s ní především ve Flandrech / Vlámsku a také v Bruselu (kde je oficiálním jazykem kromě nizozemštiny také francouzština - proto jsou v Bruselu všechny nápisy dvojjazyčně, nizozemsky a francouzsky). Je měkčí a jemnější než nizozemština v Nizozemsku a často používá a přejímá slovíčka a obraty z francouzštiny (např: ca va, chance, horloge, chauffage ... ale tato slova se pak vyslovují trošku jinak). Spisovná nizozemština je jen jedna, na její správné používání dohlíží Jazyková unie (Taalunie), kterou založily Belgie a Nizozemsko společně.

Ukázka textu

In Tsjechië en Slovakije is de 20ste verjaardag van de splitsing gevierd. De eerste ministers hadden vooral lof voor de samenwerking en maakten een positieve balans op van de splitsing. De Tsjechische president Vaclav Klaus vierde de verjaardag van de onafhankelijkheid met een amnestiemaatregel.

De scheiding was onvermijdelijk, zei de Slovaakse regeringsleider Robert Fico in een debat op de Tsjechische televisie. Zijn Praagse collega Petr Necas noemde de toenmalige stap de juiste: "De zeer goede ontwikkeling van beide landen en hun wederzijdse betrekkingen hebben dat bevestigd".

Text z vlámských novin Het Laatste Nieuws z ledna 2013

Nizozemsky a vlámsky se domluvíte:

Nizozemsku, severní části Belgie (vlámština - liší je jen málo ve výslovnosti), na Surinamu, Nizozemských Antilách (Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba...) a Jihoafrické republice (afrikánština - podobná nizozemštině).

Vlámština

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.