Tibetština

Kurz na míru

Základní info

Nabízíme Vám její výuku v pravidelných pololetních semestrech. Výuka je nejčastěji 1x týdně 90 minut v malých kroužcích. Budete stále aktivně zapojeni do výuky a nové znalosti si hned budete moci ověřovat a upevňovat častými konverzačními i gramatickými cvičeními s lektory i spolužáky.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH KURZŮ na daný semestr.

Samozřejmě můžete studovat i individuálně - pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodů docházet do pravidelných kurzů a nebo pokud tuto výuku upřednostňujete. Přečtěte si více o tom, jak jeINDIVIDUÁLNÍ VÝUKA organizována.

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK a začít studovat kdykoliv podle Vašich možností.

 

Lektorka

Česká lektorka absolvovala intenzivní dvouletý kurz v Tibetu, ovládá severní dialekt oblasti Amdo a centrálního Tibetu. V pokročilých kurzech možnost lektora - rodilého mluvčího.

Učebnice

Pro začátečníky se používá český materiál, který si lektorka sama připravila. Po zvládnutí základů se používají učebnice vydávané na i západě, i v Tibetu.

Online výuka tibetštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium tibetštiny online. Internetový online kurz tohoto jazyka můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Tato forma výuky je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a trvalým připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího a pomůže Vám při především při fonetice. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Tibet a tibetština

Tato země vyvolává v lidech ze západu dojem pohádkové říše zasněžených hor, rozlehlé zelené pláně plné jaků, ovcí a nomádských stanů. Poslední roky se i toto místo otevřelo cizincům, kteří sem stále častěji jezdí poznávat krásy posledního ráje. Chystáte-li se i Vy na výpravu na tibetskou náhorní plošinu, určitě oceníte znalost několika základních frází v jazyce místních obyvatel. Znalost tibetštiny otevírá dveře poznání tradičního života Tibeťanů, protože jenom tak můžete poznat Tibet z první ruky.

O tibetštině

Tibetština spadá do větve tibetobarmských jazyků. Má nespočetné množství dialektů, což je zapříčiněno rozlehlostí tibetského území (30x větší než ČR) s malým počtem obyvatel (cca 5milionů). Tři největší skupiny jazyků jsou dialekty severního Tibetu, východního a centrálního. Jazyk dodnes nemá standardní podobu, avšak v posledních letech se za standard považuje lhaský dialekt, používaný především v centrálním Tibetu a také v exilových skupinách po celém světě. Na moderní jazyk používaný Tibeťany v zahraničí má velký vliv angličtina, zatímco nová slova uvnitř země jsou přejímána často z čínštiny. 
Psaná tibetština je srozumitelná pro všechny Tibeťany, tibetské písmo bylo vytvořeno v 8.století na základě sanskrtu. Obsahuje 30 písmen a 4 znaménka pro samohlásky. 
Fonetický systém je bohatý, ale lehce zvládnutelný. V lhaském dialektu tibetštiny se rozlišují dva tóny, nízký a vysoký. 
Základní gramatika je podobná latině, turečtině nebo japonštině - sloveso v tibetské větě stojí na konci. Tibetština je jazyk aglutinační, což znamená, že slova se neskloňují, ale pojí na sebe přípony. Tibetština rozlišuje běžný jazyk a jazyk zdvořilý. 
Tibetština je jazykem tibetského buddhismu a díky tomu je jedinečný a nenahraditelný, především v otázkách kulturních a náboženských.

Ukázka textu

༄༅།། སྒྲོལ་མ་གླིང་ནི་གངས་སྐྱིད་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༥ལྷག་ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཉེ་འགྲམ་ལ་བོད་ཀྱི་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་གཉིས་པ་དེ་ཡང་ཡོད། སྒྲོལ་མ་གླིང་ནི་ཨ་ནེ་སློབ་གཉེར་གནང་ས་དང་བཞུགས་ས་ཡིན། དེའི་ནང་ལ་ཨ་ནེའི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད། སྒྲོལ་མ་གླིང་ནི་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོད་པ་དང་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གཙང་ལ་ཨ་ནེ་ཤག་རྣམས་བཟོ་བཀོད་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འདུག

Tibetštinou se domluvíte v:

Tibetu, severní oblasti Indie, Nepálu, Bhútánu a tibetských exilových skupinách po celém světě

Tibetština

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.