Technická terminologie v angličtině

Kurz na míru

Základní info

Výuka odborného jazyka je rozdělena do dvou bloků. První z nich je zaměřen na rozšíření a upevnění lexikálních znalostí – terminologii z dané oblasti (právo, EU apod.). K tomuto účelu jsou využívány různé typy cvičení (modelová, transformační, překladová, strukturální). Druhá část kurzu je věnována komunikaci, rozvoji konverzačních schopností účastníků a rovněž práci s odbornými texty a nahrávkami a diskusi nad nimi.Nedílnou součástí výuky je i simulace reálných situací. Důraz je kladen na praktické využití poznatků a dovedností načerpaných v první části kurzu a na schopnost studentů samostatně se vyjadřovat k nejrůznějším otázkám z dané oblasti.

1) Stavební terminologie
2) Počítačová angličtina
3) Radiokomunikační jazyk
4) Kurz anglické letecké frazeologie podle standardu ICAO

Technická terminologie v angličtině

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.