Step by Step - jazyková škola v.o.s

Kurz na míru

Základní info

Typy kurzů: SOLO (1 student) Kurz určený pro jediného studenta. Tento typ kurzu je zvláště vhodný pro ty studenty, kteří očekávají rychlý pokrok, mají specifické jazykové potřeby a jasnou představu o svém vzdělávání. Podle toho může být výuka zaměřena jak na obecný tak i na odborný jazyk. Výuka "one to one" učitel versus student umožňuje učiteli stoprocentně se věnovat potřebám studenta. Vysoké nároky jsou kladeny i na studenta, který se musí po celou dobu výuky soustředit. Učitel vede o průběhu hodiny záznam, který obsahuje vedle probrané látky, slovní zásoby a plánu příští hodiny i studentovi nedostatky. Tento záznam učitel posílá studentovi, aby se mohl připravit na další hodinu a sám ho ukládá k ostatním, čímž vzniká jedinečný nepřenosný studijní materiál. TANDEM (2-4 studenti) Kurz určený pro malou skupinku studentů stejné jazykové úrovně. Tento typ kurzu doporučujeme pro malé kolektivy, pracovníky stejných profesí či pracovního zařazení.V takovém kolektivu lze úspěšně aplikovat jazyk daného oboru, zaměřit se na s ním související specifické potřeby. Další předností je možnost zapojení komunikačních metod ( jednání v určitých situacích a na určitých místech). TEAM (5-10 studentů) Skupinový kurz pro široké spektrum zájemců. Tento typ kurzu díky většímu počtu zúčastněných nejlépe simuluje realitu komunikace v rozmanité společnosti. V neposlední řadě poskytuje tento typ kurzu i možnost kolektivního zpracovávání projektů či řešení problémů. Nezanedbatelnou předností této formy výuky je nejen jazykové vzdělávání, ale i společenské zapojení se do kolektivu, ve kterém vztahy nefungují jen na bázi vyučovací, ale i v přátelské rovině.

Step by Step - jazyková škola v.o.s

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.