Skupinové kurzy

Kurz na míru

Základní info

Podle kritérií Evropského referenčního rámce pro jazyky dle Rady Evropy bude jazyková úroveň studenta po absolvování tohoto kurzu na úrovni B2. Student dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která mu umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Je schopen vysvětlit svůj názor na aktuální problémy a uvést výhody a nevýhody různých možností.

Skupinové kurzy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.