RUŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz určen

Individuální kurz ruštiny je zaměřen na rozvoj gramatických znalostí, komunikačních dovedností a slovní zásoby. Je určen pro manažery a další pracovníky, jejichž čas je cenný a časové možnosti jsou omezené.

 

Jazyková úroveň

Stanovení úrovně vychází z Jednotného evropského rámce. Podle potřeby studenta je výuka:

  • přizpůsobena úrovni znalostí
  • doplněna o konkrétní odborný jazyk


Cíl kurzu

Cílem individuálního kurzu je maximálně využít čas, který můžete výuce jazyků věnovat. Kurzy dynamicky přizpůsobujeme Vašim jazykovým i časovým potřebám. Hodiny vedou pouze vybraní lektoři, kteří mají odborné jazykové vzdělání, pedagogické zkušenosti a s naší jazykovou agenturou spolupracují dlouhodobě.

 

Čas, rozsah a místo konání kurzu

Počet hodin týdně, délka jednotlivých hodin, čas a místo konkrétní výuky jsou dynamicky přizpůsobovány Vašim potřebám a časovým možnostem.

 

Systém výuky

Před zahájením kurzu provádíme jazykový audit a motivační pohovor s cílem společně stanovit současnou a požadovanou úroveň jazyka, optimální styl výuky, rozsah kurzu, výukové materiály a volitelné parametry kurzu (viz níže). Na základě dohody následně připravíme studijní plán, který obě strany odsouhlasí podpisem. Plán může být průběžně upravován podle Vašich potřeb. Ve stanovených termínech, obvykle jednou za semestr, provádíme konzultaci s cílem zhodnocení výsledků výuky a revize studijního plánu. Pro zvýšení efektivity výuky může být kurz doplněn o e-learning, výuku na dálku a další volitelné parametry (viz níže).

 

Volitelné parametry kurzu

  • zaměření na všeobecné jazykové dovednosti nebo odborný jazyk
    český lektor nebo rodilý mluvčí
  • rozšíření výuky o e-learning (jako samostudium nebo výuka na dálku)
  • rozšíření výuky o přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám
  • rozšíření výuky o vyhodnocování dosažených výsledků pomocí on-line testů

RUŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.