Rozvoj jazykových dovedností II.

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
- Typy schůzí
- Jednotlivé fáze přípravy schůze, agenda, strategie schůze, řešení problémů, přijímání rozhodnutí
- předsednictví a řízení schůze
- zápis ze schůze

Relevantní slovní zásoba:
funkce vyjádření souhlasu, nesouhlasu, projev jiného názoru, přerušení řeči, přesvědčování, zaujímání rezolutního stanoviska apod. sumarizace jednání, rozmanité role

Rozvoj jazykových dovedností II.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.