Roční kurz anglické konverzace pro mírně pokročilé

Kurz na míru

Základní info

* Cíl Kurzu

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je svou učební látkou připraven pro studenty, kteří chtějí rozšířit své dosavadní jazykové znalosti. Tento kurz umožní studentům lepší uplatnění jak ve společenském tak i v pracovním styku s anglicky mluvící populací. Konverzace vychází z běžných životních situací s použitím osvojené slovní zásoby a základní gramatiky.

* Cíl Kurzu

Kurz anglické konverzace pro mírně pokročilé je svou učební látkou připraven pro studenty, kteří chtějí zlepšit běžnou anglickou konverzaci v širší oblasti témat společenského a pracovního styku na mírně pokročilé úrovni. Kromě konverzace budou studenti zpracovávat konverzační témata písemně na zlepšení psaného projevu.

* Kdo by se měl přihlásit
* Studenti, připravující se na různé zkoušky požadující konverzaci
* Každý s požadavkem na rozšíření škály každodenní konverzace v běžných životních situacích
* Každý požadující zlepšení v anglické konverzaci pro cesty do zahraničí, zahraniční studium nebo styk s anglicky hovořícími cizinci

Termín kurzu:září-květen

Roční kurz anglické konverzace pro mírně pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.