Přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušky FCE a CAE

Kurz na míru

Základní info

všeobecné informace:
* mezinárodně uznávané zkoušky University of Cambridge Local Examinations Institute,
* získaný certifikát prokazuje dosažený stupeň jazykových znalostí bez časového omezení,
* zkouška probíhá na Britské radě zpravidla 2x ročně,
* zkušební poplatek činí zhruba 3800 - 4000 Kč.

FCE
* příprava na prestižní mezinárodní zkoušky UCLES First Certificate in English
* servis jazykové školy zahrnuje přípravu a administraci zkoušky, nikoli však zkušební poplatek.

CAE
* příprava na prestižní mezinárodní zkoušky UCLES Certificate in Advanced English,
* servis jazykové školy zahrnuje administraci zkoušky, nikoli však zkušební poplatek.

Přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušky FCE a CAE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.