Prezentační dovednosti v německém jazyce, kurz

Základní info

Typ kurzu: krátkodobý intenzivní skupinový kurz pro maximálně 10 posluchačů

Intenzita výuky: 16 vyučovacích hodin, ideálně ve dvou po sobě následujících dnech.Časový plán (rozvrh hodin) plně podřídíme potřebám zadavatele.

Organizace kurzu: Studenti nebudou před začátkem kurzu testováni, předpokladem k účasti v kurzu je prokázaná úroveň pokročilosti B1.

Kurz je kombinací jazykové výuky s nácvikem praktických prezenčních dovedností. Výuka probíhá téměř výhradně v německém jazyce, kurz vede český lektor, aby byla možnost vysvětlit případné nejasnosti bez časových ztrát.

Zvláštní pozornost je věnována rozvoji slovní zásoby, zejména ustálených výrazů používaných v prezentacích.

Cíl kurzu:

Připravit a vést přesvědčivou prezentaci

Procvičit prezentaci, zahájení a vedení diskuse

Umět reagovat na rušivé vlivy během prezentace

Osvojit si práci s pomůckami , doporučení pro tvorbu počítačové prezentace

Umět zahájit diskusi a vést diskusi

Umět pracovat s námitkami během prezentace a během diskuse

Obsah kurzu:

Prezentace závazků z individuálních akčních plánů

Co může být cílem prezentace - diskuse

Jaké hlavní vlastnosti se očekávají od prezentujícího - diskuse

Jak prezentaci strukturovat - diskuse a shrnutí

Jak efektivně zahájit prezentaci a vyvolat pozitivní první dojem - trénink

Připravená prezentace - trénink

Během tréninku a zpětné vazby postupně dochází k diskusím nad následujícími body:

Posílení prvního dojmu při prezentaci, zásady neverbální a verbální komunikace

Práce s prezentační technikou

Jak se vyrovnat s rušivými vlivy během prezentace (účastníci představují

vyrušující a prezentující zvládá jejich rušení, neverbální i verbální reakce)

Jak zahájit diskusi k prezentaci

Základy práce se skupinou při diskusi

Práce s negativními účastníky, využití účastníků pozitivních

Práce s námitkami během prezentace a diskuse - zásady překonávání

námitek, využití účastníků prezentace pro jejich překonání

Stanovení individuálního akčního plánu

Prezentační dovednosti v německém jazyce, kurz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.