Preliminary English Test (PET)

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je koncipován jako příprava na zkoušky Cambridge ESOL. Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost studentů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.*Preliminary English Test (PET - level 2)* Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni mírně pokročilí. Student na tomto stupni by měl jazykově zvládat každodenní situace, které vyžadují použití angličtiny.Domluvit se s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci.

Preliminary English Test (PET)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.