PŘEKLADY A TLUMOČENÍ LUNDONIA

Kurz na míru

Základní info

1) CENOVÁ NABÍDKA PŘEKLADU DO CIZÍHO JAZYKA:

Překlady rozdělujeme do tří kategorií A, B, a C dle obtížnosti.

Kategorie - obtížnost A: 340 Kč/ NS

  • jednoduché dokumenty - všeobecný jazyk, např.: dopisy s běžnou konverzací

Kategorie - obtížnost B: 370 Kč/ NS

  • Složitější texty s občasným užitím specifických termínů z oblasti odborného jazyka - ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další, např.: obchodní korespondence či jednodušší zápisy z jednání či jednodušší technické zprávy.

Kategorie - obtížnost C: 400 Kč/ NS

  • Obtížné čistě odborné texty z oborů jako jsou ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další. Jedná se především o technické zprávy, posudky, velmi odborné zápisy z jednání atd.

 

2) CENOVÁ NABÍDKA PŘEKLADU DO ČJ:

Překlady rozdělujeme do tří kategorií A, B, a C dle obtížnosti.

Kategorie - obtížnost A: 290 Kč/ NS

  • jednoduché dokumenty - všeobecný jazyk, např.: dopisy s běžnou konverzací

Kategorie - obtížnost B: 320 Kč/ NS

  • Složitější texty s občasným užitím specifických termínů z oblasti odborného jazyka - ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další, např.: obchodní korespondence či jednodušší zápisy z jednání či jednodušší technické zprávy.

Kategorie - obtížnost C: 350 Kč/ NS

  • Obtížné čistě odborné texty z oborů jako jsou ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další. Jedná se především o technické zprávy, posudky, velmi odborné zápisy z jednání atd.

Jak počítáme NS neboli NORMOSTRANU?

"...strana, která je definována jako 1800 znaků (včetně mezer) na stránku (30 řádků, jeden řádek s 60 znaky). Na normostrany se počítají například překlady, odborné práce (diplomové, bakalářské...) apod.
Ve Wordu se dá počet znaků na stránce zkontrolovat přes NÁSTROJE, POČET SLOV, ZNAKY (včetně mezer)..."

Ověřený překlad (Překlad s razítkem) ................................500 CZK/ NS

Korektura rodilým mluvčím ...................................................150 CZK/ NS

Doba yyhotovení překladu:

- doba vyhotovení cca 3 - 5 dní do 20 NS (dle počtu NS a dle obtížnosti překladu)

- nad 20 NS záleží na obtížnosti textu délka 6 - 14 dní (jinak dle dohody s klientem)

- příplatky za dřívější vypracování od 50% dle obtížnosti překladu, počtu NS a termínu vypracování

- množstevní slevy od 5% výše na překlady od 30 NS výše a při dlouhodobé spolupráci

Kontaktujte nás: info@lundonia.cz

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ LUNDONIA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.