Právnická angličtina

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si přejí zlepšit své znalosti právnické angličtiny. Kurz doporučujeme jak odborníkům, kteří již právo praktikují, tak všem studentům, kteří se na praxi teprve připravují. Cílem kurzu je:

  • Zlepšit porozumění mluvenému projevu v právnickém kontextu, na schůzkách, prezentacích, pohovorech, diskuzích atp.
  • Posílit Vaše komunikační dovednosti a umožnit Vám zapojit se aktivně a efektivně do různých situací typických pro právnickou praxi (diskuze s kolegy, schůzky s klienty, vyjednávání smluv, atp.).
  • Zlepšit psaný projev v běžných situacích jako je psaní emailů, memorand, atp.
  • Zlepšit čtení a porozumění právnickým textům jako jsou periodika, legislativa, korespondence, atp.
  • Různá témata  – obchodní právo, trestní právo atp.
  • Rozšíření slovní zásoby a gramatiky nutných pro bezproblémovou komunikaci
  • Součástí kurzu jsou modelové scénky simulující reálné pracovní situace, ve kterých si studenti procvičují a fixují znalosti

Právnická angličtina

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.