Portugalština

Kurz na míru

Základní info

Základní výukovou formou je INDIVIDUÁLNÍ A MIKROSKUPINOVÁ VÝUKA (2 - 3 osoby), která je uplatňována u všech typů studia. ŘÁDNÝ TYP studia je vázán na školní rok a probíhá v semestrální a ročníkové formě. MIMOŘÁDNÉ STUDIUM není vázané hranicemi školního roku. Probíhá v podobě krátkodobých kurzů - semestrálních i kratších, které jsou zaměřeny např. na přípravu na VŠ, na zahraniční cestu či mezinárodní symposia, konference, stáže apod.

V rámci řádného i mimořádného studia vytváříme na "objednávku? SPECIFICKÉ KURZY, zaměřené buď odborně, nebo metodicky pro nadané studenty a pro pracovníky složitých směnných provozů i pro jiné účely.

Portugalština

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.