POMATURITNÍ STUDIUM

Kurz na míru

Základní info

Státní jazyková škola v Plzni nabízí jednoleté pomaturitní jazykové kurzy akreditované MŠMT ČR. Tato intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na vysokou školu a chtějí se v následujícím roce opět ucházet o studium na VŠ. Ostatní uchazeči se mohou během studia v jazyce zdokonalit a své jazykové znalosti, které jsou žádané v kterémkoli zaměstnání, využít v praxi.

Uchazeči jsou rozděleni na základě výsledků rozřazovacích testů do kurzů s odpovídající jazykovou obtížností - základní, střední a přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce.

Součástí programu kurzů je také příprava k složení některé z mezinárodně uznávaných zkoušek.

O úspěšném ukončení jednoletého intenzivního jazykového kurzu vydá SJŠ v Plzni osvědčení a při složení zkoušek příslušná vysvědčení.

Vyučované jazyky
Vyučuje se vždy kombinace dvou jazyků. Hlavním vyučovaným jazykem s vyšší hodinovou dotací je němčina, angličtina, francouzština, ruština nebo španělština. K vybranému hlavnímu jazyku si posluchač zvolí jeden z následujících vedlejších předmětů: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština.
Francouzština, ruština a španělština jako hlavní jazyk a španělština a ruština jako vedlejší jazyk se uskuteční pouze při dostatečném počtu posluchačů stejné jazykové úrovně.

Časový plán výuky
hlavní jazyk: 16 vyučovacích hodin týdně
vedlejší jazyk: 4 vyučovací hodiny týdně

Výuka probíhá od září do června v dopoledních hodinách, denně nejméně 4 vyučovací hodiny.

Podmínky přijetí
Ke studiu přijímáme uchazeče s dokončeným úplným středním vzděláním.
Čerství maturanti mají výhody středoškolského studenta (úlevy na daních pro rodiče, dávky státní sociální podpory, státem hrazené zdravotní pojištění apod.). Přijímají se i starší absolventi SŠ nebo VŠ (bez nároku na výše uvedené výhody).

POMATURITNÍ STUDIUM

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.