Opening Doors: Building Relationships in Business

Kurz na míru

Základní info

I. Networking
Co je networking?

Termín obchodní networking zahrnuje získávání kontaktů při různých společenských příležitostech, které se mohou v budoucnosti přeměnit na obchodní spolupráci. Účelem networkingu na recepci či večírku není něco prodat; slouží pouze k vytvoření přátelského vztahu na takové úrovni, která umožní tento nový vztah později využít. Ve světě obchodu je to nyní cesta, která vede k obchodnímu úspěchu - může se stát rovněž součástí Vašeho úspěchu.

K dosažení cíle v této oblasti budou použity interaktivní cvičení a hry s rozdělením do rolí, a to se zaměřením na tyto body:

kdy, kde a jak navazovat kontakty
rozdíl mezi společenskými a obchodními akcemi
jak udělat dobrý první dojem: používání profesionální řeči těla
co říci a čeho se vyvarovat
zůstat sám sebou
rozvíjení správné schopnosti naslouchat
rozlišování různých typů osobností; devět profilů
jak odhadnout posluchače
tipy pro obchodování s cizinci a v cizí zemi
využití těchto schopností při aktivním rozhovoru
jak využít získaných kontaktů
II. Angličtina pro úspěch ve společnosti
Tato část kurzu se skládá z osmi sekcí (níže uvedených), které progresivně pojednávají o klíčových aspektech účinného jednání s lidmi od představování a počátky konverzace, přes budování kontaktů, bavení hostů a loučení. Kurz je zaměřen na zlepšení komunikačních schopností účastníka, který by měl na konci semináře získat jistotu při řešení nejrůznějších společenských situacích.

Navázání kontaktu: Představování, první setkání
Seznamování: Zahájení konverzace, účinné otázky i odpovědi
Rozšiřování kontaktů: Denní schůzky, nezávazná společenská konverzace
Schůzky: Jak pozvat, přijmout, nabídnout, sjednávat
Pozvání na večeři: být dobrým hostitelem, čas, oblečení, dárky, uvítání a bavení hostů
Jídlo: Zdvořilostní komplimenty, projevení uznání, sdělení svého názoru, stimulace diskuse
Po práci: Volba témat konverzace, rozvíjení konverzace, upoutání lidí
Rozloučení: správné rozloučení, odchod, posílení kontaktů

Opening Doors: Building Relationships in Business

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.