Obecné jazykové kurzy španělštiny

Kurz na míru

Základní info

Celoroční kurzy obecného jazyka rozvíjejí čtyři základní jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, poslech a hovor. Zvláštní důraz klademe na schopnost komunikovat v příslušném jazyce, neboť cizí jazyk je funkční pouze tehdy, jsme-li schopni se jím dorozumět.

Našimi vyučujícími jsou naši i zahraniční kvalifikovaní učitelé jazyků, kteří mají ve výuce cizího jazyka bohatou praxi. Jejich výukové metody jsou kombinovány tak, aby výuka plně vyhovovala potřebám studentů a aby účastníci kurzů během studia získali maximum poznatků a dovedností.

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty na všech jazykových úrovní od začátečníků až po pokročilé a poskytují všeobecné znalosti jazyka.


Trvání kurzu:
35 týdnů

Počet vyučovacích hodin:
70 hodin

Maximální počet studentů v kurzu:
15

Cena 4.000 Kč.

Obecné jazykové kurzy španělštiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.