Obecné jazykové kurzy ruštiny

Kurz na míru

Základní info

Celoroční kurzy obecného jazyka rozvíjejí čtyři základní jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, poslech a hovor. Zvláštní důraz klademe na schopnost komunikovat v příslušném jazyce, neboť cizí jazyk je funkční pouze tehdy, jsme-li schopni se jím dorozumět.

Našimi vyučujícími jsou naši i zahraniční kvalifikovaní učitelé jazyků, kteří mají ve výuce cizího jazyka bohatou praxi. Jejich výukové metody jsou kombinovány tak, aby výuka plně vyhovovala potřebám studentů a aby účastníci kurzů během studia získali maximum poznatků a dovedností.

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty na všech jazykových úrovní od začátečníků až po pokročilé a poskytují všeobecné znalosti jazyka.


Trvání kurzu:
35 týdnů

Počet vyučovacích hodin:
70 hodin

Maximální počet studentů v kurzu:
15

Cena 4.000 Kč.

Obecné jazykové kurzy ruštiny

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.